Kurum Değiştirmek İsteyen Memur

4 Şubat 2014 Salı |

Kurumlar arası geçiş yapmak isteyen kamu çalışanlarının yaşadıkları en önemli problem olan “Muvafakat” konusunda verilen karar kurum değiştirmek isteyen memurlar için umut oldu.

Kurumlar arası geçiş yapmak isteyen kamu çalışanlarının yaşadıkları en önemli problem olan “Muvafakat” konusunda verilen karar kurum değiştirmek isteyenmemurlar için umut oldu. Özellikle alanı dışındaki görevlere atananların hizmette verimlilik ve manevi tatmin gerekçeleriyle atanmak istedikleri kuruma geçişlerine izin verilmesi gerektiğine hükmedildi.

Elazığ 2. İdare Mahkemesi, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan ziraat mühendisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na istedi. Muvafakat talebinin reddedilmesi üzerine üyesi olduğu Eğitim-Bir-Sen tarafından başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali gerekçesiyle dava açıldı.

Davayı görüşen Elazığ 2. İdare Mahkemesi kararında şu ifadelere yer verdi: “Davalı idarece davacının hizmetine ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle muvafakat verilmediği öne sürülmekte ise de; kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde istihdam edilmelerinin kamu yararına daha uygun olması, eşi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda uzman olarak görev yapan ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine devam eden davacının, aile birliği içinde öğreniminin bulunduğu yerde çalışması halinde daha fazla verimli olacağı, maddi ve manevi yönden tatmin olacağı ve kamu hizmetinden beklenen yararın artacağı sonucuna varılmakla davacıya muvafakat verilmemesi yolunda tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Gönderi Yap