Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 21 Personel Alımı Yapacak

2 Şubat 2015 Pazartesi |

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Buna göre kurum söz konusu personel alımı kapsamında 21 adet uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 21 Personel Alımı

Havacılık Uzmanları, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği” nin 23. maddesindeki yetkilere sahip ve anılan yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi İdari Hizmet Sözleşmeli personeldir.

ALAN

ADET

-Uluslararası İlişkiler

= 4 Kişi

-Hukuk

= 3 Kişi

-Endüstri Mühendisi

= 3 Kişi

-Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

= 3 Kişi

-Makine, Uçak/uzay, Havacılık Mühendisi

= 5 Kişi

-Meteoroloji, Çevre Mühendisi

= 3 Kişi

TOPLAM

21 Kişi

* Genel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir.

SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER, SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Sınava katılabilmek için:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4) Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmaya engel hali bulunmamak,

5) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS),

– Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-36 türünden en az 70 puan almış olmak,

– Hukuk alanı için KPSSP-11 türünden en az 70 puan almış olmak,

– Mühendislik alanı için KPSSP-7 türünden en az 70 puan almış olmak.

(Yapılacak olan yazılı sınava katılacak olan aday sayısı, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 10 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)

6) Yabancı Dil Sınavından (2013 Nisan-Eylül, 2014 Nisan-Eylül ve e-YDS) en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya başvuru tarihine kadar dil yeterliliği bakımından ÖSYM’nin en son yayımladığı yabancı dil sınavları eşdeğerliklerine göre uluslararası geçerliliği bulunan, 2013 ve sonrasında alınmış başka bir belgeye sahip olmak,

7) Türkiye Halk Bankası Emek Şubesi TR 59 0001 2009 4010 0005 0000 09 no’lu hesaba sınav ücreti olarak 25 TL yatırmak gerekmektedir. (Sınav ücreti iade edilmeyecektir.

Gönderi Yap